ContacteEmpresa
Enviar

Nota legal
Les dades facilitades per vostè, s'incorporaran i seran tractades en un fitxer amb l'única finalitat de cobrir algun lloc de treball dins del Grup Transpaís. La unitat de selecció del Grup Transpaís podrà tractar les dades facilitades i comunicar-les a les diverses empreses del Grup Transpaís, així com les dades que es derivin de la possible relació de proves i entrevistes amb l'única finalitat d'atendre la correcta selecció de personal al o els processos que es duguin a terme a les diverses empreses i centres pertanyents a Grup Transpaís. Les dades són confidencials i d'ús exclusiu del Grup Transpaís.
Responsable del fitxer, amb domicili al polígon industrial Argenteria Parcel DH 43470 La Selva del Camp (Tarragona). Si ho desitgeu, podeu accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit adreçat al responsable de seguretat, a l'adreça anteriorment esmentada.

45.000 m2 de magatzems amb un total de 26 molls de càrrega i amb la més avançada tecnologia RFID

Entrar

Especialitzats en transport de contenidors nacional i internacional .

Entrar

El Grup Transpaís compta amb un excepcional equip de professionals format per més de 150 empleats .

Entrar

© 2021 Transpaís