ХОРАТА

Grupo Transpaís се формира от изключителен екип с над 300 професионалисти.

Grupo Transpaís вярва, че колективният успех е пряко свързан с индивидуалния успех. Да имаме силна вяра в общия растеж и развитие означава да осигурим на всички наши служители необходимите ресурси и средства, за да допринесем за нашия растеж, напредък и ангажираност.

Екипът, който управлява хората в нашата група, се фокусира върху обучението за създаване на стойност, като набляга на превенцията на рисковете и безопасността на работното място.

Ние осигуряваме непрекъснато обучение на целия персонал: курсове и семинари, които да им помогнат да разширят знанията си, да ги актуализират или подобрят така, че да постигнат най-добрата ефективност, която е една от основните ни цели.

Нашите шофьори са обучени за безопасно и икономично шофиране.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА